Akty Prawne

dokumentUstawa z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polkim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.my papers how to start a conclusion for a research paper
https://guidedescasinosfrancais.com/

dokumentObwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2000 w sprawie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

dokumentUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

dokumentRozporządzenie Ministra Ifrastruktury z dnia 4 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów.

dokumentRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1998 w sprawie organów uprawnionych i organów obowiązanych do przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i egzekwowania opłat za niedopełnienie tego obowiązku.

dokumentRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001w sprawie szkolenia i egzaminu dla ubiegających się o zezwolenia na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zwolnienia od obowiązku wykonywania działalności agencyjnej przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenie.

dokumentUstawa z dnia 22 siepnia 1997 o ochronie oósb lub mienia.