MAJĄTEK

Majątek firmy, często gromadzony przez wiele lat, przy ogromnym nakładzie pracy i zaangażowania właścicieli oraz pozostałych pracowników firmy, można stracić w ciągu kilku godzin w wyniku m.in. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych.

Ochroną można objąć praktycznie wszystko:

  • budynki i budowle (w tym mury, elementy stałe, instalacje),
  • nakłady inwestycyjne,
  • urządzenia i wyposażenie biurowe,
  • sprzęt komputerowy i elektroniczny,
  • maszyny i urządzenia,
  • środki transportu
  • środki obrotowe,
  • wartości pieniężne (gotówka, czeki, weksle),
  • mienie pracownicze.

mienie biznesowe

Warto wiedzieć, że ubezpieczeniu może podlegać zarówno mienie stanowiące własność ubezpieczonego, jak i to, które jest przez niego użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia czy innej.

Możecie się zapoznać z naszą ofertą nie wychodząc z domu (aczkolwiek zapraszamy serdecznie) wypełniając poniższy formularz.

Formularz kontaktowy