FAQ

Czy firma UniAgent pobiera opłaty za swoje usługi?
Korzystanie z usług oraz porad ubezpieczeniowych jest bezpłatne!
Czy polisy zakupione w UniAgent są droższe od tych zakupionych w innych towarzystwach?
NIE! Każde Towarzystwo Ubezpieczeń posiada stałe stawki, na podstawie których wyliczane są składki za wybrany rodzaj ubezpieczenia. Tymi stawkami posługują się zarówno Towarzystwa jak i pośrednicy.
Czym jest multiagencja?
Biurem Ubezpieczeń świadczącym usługi dla wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych. Jest to najlepsza i najszybsza forma szukania dobrego ubezpieczenia dla Klienta – w jednym miejscu specjalista jest w stanie zrobić szybkie porównanie ofert różnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Czy multiagencja musi posiadać uprawnienia do sprzedaży ubezpieczeń z każdego towarzystwa?
TAK! Multiagenci muszą odbyć obowiązkowo szkolenia licencyjne oraz zdać pozytywnie egzaminy w każdym Towarzystwie Ubezpieczeń, z którym chcą współpracować, a następnie uzyskać uprawnienia KNF (Krajowy Nadzór Finansowy).
Jak znaleźć najlepszą ofertę ubezpieczenia?
Najlepszą formą jest skorzystanie z usług Multiagencji. W jednym miejscu doradca finansowo – ubezpieczeniowy jest w stanie sprawdzić i przygotować najlepszą ofertę z wybranych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Wystarczy zadzwonić, wysłać maila lub wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Resztą zajmie się już UniAgent!

Have previously acquired an annual insurance, then you should not renew it, http://writepaper4me.com unless you?