Zgłaszanie szkód

Telefony alarmowe assistance i dane kontaktowe ubezpieczycieli.

Jeśli przytrafił się Ci nieszczęśliwy wypadek lub szkoda i chcesz ją zgłosić, sprawdź czy zakres Twojego ubezpieczenia obejmuje takie zdarzenie. Jeśli tak, zgłoś ją bezpośrednio do Telefonicznego Centrum Alarmowego odpowiedniego Zakładu Ubezpieczeń. Zapewni to zorganizowanie dla Ciebie pomocy i wypłatę odpowiedniego odszkodowania. Przed rozmową przygotuj numer polisy, aby ułatwić i przyspieszyć przyjęcie zgłoszenia. Konsultant zada Ci niezbędne pytania potrzebne do przyjęcia zgłoszenia szkody a po jej przyjęciu poinformuje o dalszych krokach.

Jeśli jesteś poszkodowany w kolizji drogowej zgłoś szkodę z OC sprawcy to Zakładu Ubezpieczeń gdzie sprawca miał wykupione ubezpieczenie OC.

W przypadku, gdy sprawca nie chce okazać ubezpieczenia OC możesz sprawdzić jego ubezpieczenie na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprawdź ubezpieczenie OC.

Warto również sprawdzić, czy pojazd ma ważne OC, jeśli planujesz zakup używanego samochodu. Uchroni Cię to przed konsekwencjami braku posiadania takiego ubezpieczenia. Sprawdzenie jest bezpłatne i odbywa się online.

Zgłoś szkodę Zgłoś szkodę Zgłoś szkodę
Zgłoś szkodę Zgłoś szkodę Zgłoś szkodę
Zgłoś szkodę hdi_gerling

Zgłoś szkodę
Zgłoś szkodę
Zgłoś szkodę Zgłoś szkodę Zgłoś szkodę

.
Zgłoś szkodę
Zgłoś szkodę Zgłoś szkodę
Zgłoś szkodę

If these buy papers for college items are still in good condition!