Compensa

W razie wystąpienia szkody możesz ją zgłosić do Compensy na dwa sposby: dzwoniąc na całodobową infolinię lub poprzez internetowy formularz.

Zgłoszenie szkody z OC i AC w Compensie

Compensa umożliwia zgłoszenie szkody komunikacyjnej na dwa sposoby, w zależności od tego jak jest wygodniej klientowi.

Można zgłosić szkodę telefonicznie, dzwoniąc pod numer::

810 120 000 (opłata jak za połączenie lokalne)

lub

22 501 61 00.

Ubezpieczyciel daje również możliwość zgłoszenia szkody przez internet. W tym celu należy tylko wypełnić formularz kontaktowy. W celu poprawnego wypełnienia formularza niezbędne będą następujące dokumenty:

 • oświadczenie sprawcy zdarzenia,
 • dowód rejestracyjny,
 • prawo jazdy.

Zgłoszenia szkód z innych ubezpieczeń majątkowych

Szkody z innych ubezpieczeń, do których należą:

 • szkoda na osobie z ubezpieczenia OC,
 • szkoda z ubezpieczenia majątkowego,
 • szkoda powstała w wyniku częściowej lub całkowitej kradzieży pojazdu,
 • szkoda z ubezpieczenia NNW,
 • szkoda z ubezpieczenia Ochrony Prawnej,

można zgłaszać w Compensie wyłącznie telefonicznie pod numerami:

801 120 00022 501 61 00.

Zgłoszenia szkód z ubezpieczeń życiowych

Szkody z indywidualnego ubezpieczenia na życie, grupowego oraz posagowego należy zgłaszać w Compensie w następujący sposób:

 1. Wypełnij wniosek o wypłatę świadczenia.
 2. Skompletuj wymagane dokumenty.
 3. Wyślij dokumenty na adres:

Dział Swiadczeń i Oceny Ryzyka Ubezpieczeń Grupowych

Compensa TUnZ S.A.

Aleje Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

lub w najbliższej jednostce terenowej Compensy.

If do my writing homework you are unsure, then only renew it, when you are about to.