Gothaer

Szkodę możesz zgłosić:Telefonicznie – dzwoniąc na numer 22 469 69 69
E-mailem – wysyłając zgłoszenie na adres kontakt@gothaer.pl
Listownie – wysyłając niezbędne dokumenty na adres:

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22A,
02-675 Warszawa

Zgłosiłeś już szkodę?
W każdej chwili możesz sprawdzić jej status
dzwoniąc na numer: 22 469 69 69
Online – wypełniając internetowy formularz i dołączając skany dokumentów.Jest to najszybsza i najwygodniejsza ścieżka likwidacji i może zdecydowanie przyspieszyć jej proces.

 

Wybierz poniżej rodzaj zdarzenia aby zapoznać się ze szczegółami procesu likwidacji, zgłosić szkodę lub zapoznać się z jej przebiegiem.

 

Skorzystaj z formularzy powyżej, lub pobierz, wypełnij i prześlij do nas odpowiedni dokument:

Zgłoszenie szkody osobowej z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Zgłoszenie szkody ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
Załącznik do zgłoszenia szkody komunikacyjnej
Wniosek o realizację świadczenia ASSISTANCE w ramach ubezpieczenia „Przedsiębiorca 2010”

Today, which are equally http://homework-writer.com good but are more affordable.