Inter Ubezpieczenia

Jak zgłosić szkodę?

FORMULARZE zgłoszenia szkody w ubezpieczeniu Inter Lokum

Pozostałe druki:

Biuro Odszkodowań
TU INTER Polska S.A.
Kopernik Office Buildings
Budynek E, IVp.
Al. Jerozolimskie 172
02-486 Warszawa
mazowieckie, Polska

Centrum Likwidacji Szkód
0801 888 997 dla telefonów stacjonarnych
(022) 333 77 88 dla telefonów komórkowych
(022) 333 77 91 fax, po wypełnieniu druku zgłoszenia szkody
odszkodowanie@interpolska.pl

Każda szkoda powinna być niezwłocznie zgłoszona do TU INTER Polska S.A. bezpośrednio po jej ujawnieniu.

Każdorazowo w przypadku zgłoszenia szkody osoba zgłaszająca zobowiązana jest do podania:

  • serii i nr polisy,
  • daty wystąpienia i stwierdzenia szkody,
  • miejsce zdarzenia,
  • danych osobowych i teleadresowych zgłaszającego,
  • danych osobowych i teleadresowych ubezpieczonego/ubezpieczającego,
  • danych osobowych i teleadresowych poszkodowanego,
  • opis okoliczności zdarzenia,
  • opis uszkodzonego/skradzionego mienia,
  • szacunkowa wartość szkody.

Aside from that, you should also check with http://essaysheaven.com your local phone service provider, if