Liberty Direct

OC z Mini Assistance

Jak zgłosić szkodę komunikacyjną?

  • 1. Zgłoszenie szkody pod numerem (+48) 22 589 95 21, e-mailem na adres: szkody@libertydirect.pl, pisemnie na adres siedziby Liberty Direct lub faksem na numer (+48) 22 589 97 97.
  • 2. Ocena rzeczoznawcy.
  • 3. Odbiór odszkodowania.
OC z Mini Assistance

Jak zgłosić szkodę mieszkaniową?

  • 1. Zgłoszenie szkody pod numerem (+48) 22 589 95 21, e-mailem na adres: szkody@libertydirect.pl, pisemnie na adres siedziby Liberty Direct lub faksem na numer (+48) 22 589 97 97.
  • 2. Ocena rzeczoznawcy.
  • 3. Odbiór odszkodowania.
OC z Mini Assistance

Monitoring szkód online

Po zalogowaniu się do systemu można śledzić online wszystkie czynności zmierzające do ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania, bezpośrednio kontaktować się z likwidatorem, a także przekazywać nam wymagane dokumenty.